Parellelsessie ronde 2

| 17.30 - 18.15 uur |
Diverse sprekers leveren in de vorm van parallelsessies een bijdrage aan het congres. In het programma zijn drie rondes met parallelsessies opgenomen. Per ronde kunt u steeds uit 6 sessies kiezen. U hoeft zich niet vooraf in te schrijven voor specifieke sessies: u kiest ter plekke welke sessie u bijwoont. Om ervoor te zorgen dat u niets hoeft te missen, worden diverse sessies in meerdere rondes aangeboden.

1

Verdien(d) vertrouwen: professional performance van medisch specialisten

Kiki Lombarts, Professor Professional Performance AMC 
(zaal Limousin 1)

Patiënten willen kunnen vertrouwen op hun dokters. Dokters willen de best mogelijke zorg leveren. Beide zijn te realiseren als specialisten continu streven naar excellentie, handelen vanuit medemenselijkheid en rekenschap af leggen over het eigen functioneren. De 12 P’s van professional performance introduceren zowel het wetenschappelijk onderzoek als de praktijk van professional performance van specialisten.

2

‘Jij maakt het verschil!'

Jaap Bressers, cabaretier en patiënt 
(zaal Limousin 3)

Tijdens zijn studietijd voor zijn Masteropleiding International Management kwam Jaap op 21-jarige leeftijd door een duikongeval in een rolstoel terecht. Zijn wereld stond op zijn kop, maar hij vocht zich terug en kwam uiteindelijk zelfs sterker uit de strijd. Door pakkende persoonlijke verhalen te linken aan uitdagingen in het bedrijfsleven weet Jaap als geen ander het publiek te raken en inspireren om meer uit hun leven en werk te halen. Door net dat kleine beetje extra te doen, kun jij het verschil maken. Voor jezelf en voor de klant. En wie denkt dat het alleen een zwaar verhaal wordt heeft het mis, Jaap trad jarenlang als cabaretier op in de Nederlandse theaters en die ervaring gebruikt hij graag om de zaal op het juiste moment heerlijk te laten lachen. Humor, emotie en inspiratie, dat is Jaap Bressers.

3

Netwerkgeneeskunde

Stephanie Klein Nagelvoort, internist acute geneeskunde Erasmus MC, commissielid Medisch Specialist 2025  
Marjolein Kremers, internist in opleiding, voorzitter De Jonge Specialist en commissielid 2025 ,
Arjen Noordzij, uroloog en commissielid Medisch Specialist 2025 
Arend Arends, geriater en commissielid Medisch Specialist 2025

(zaal Dexter 15 – 18)

In 2025 is de medisch specialist onderdeel van een netwerk rondom de patiënt. Dat betekent dat zorg gepland wordt rondom de patiënt, voor een deel fysiek en voor een deel virtueel. En het betekent dat het werk van de medisch specialist zich niet beperkt tot één gebouw of één lijn. Veel handelingen die vroeger binnen de muren van het ziekenhuis plaatsvonden, vinden nu op andere plekken plaats. “De lijnen gaan verdwijnen.” Hoe bereiden we ons als medisch specialisten voor op deze verandering in de zorg? En hoe ziet de toekomstige samenwerking met zorgprofessionals uit andere ‘lijnen' eruit? Wat is daar minimaal voor nodig? Genoeg uitdagingen om een workshop mee te vullen.

 

 

4

Voorop in vernieuwing

Jan Kimpen, Chief Medical Officer Royal Philips, voorzitter Klankbordgroep Medisch Specialist 2025  
(zaal Dexter 25 – 28)

In 2025 zijn medisch specialisten samen met patiënten meer betrokken bij innovaties binnen de zorg. Ziekenhuisorganisaties zijn gericht op het helpen doorontwikkelen en implementeren van deze innovaties, om de zorg effectiever te maken en dichter bij huis in de vertrouwde omgeving van de patient te laten plaatsvinden. In 2025 kunnen patiënten bijvoorbeeld door ‘big data analysis’ gecombineerd met ‘wearables’ hun gezondheid en lichamelijke conditie zelf monitoren. Ze krijgen zo regie terug over hun leven, ook als het wordt verstoord door een chronische ziekte. Zelfmanagement met online ondersteuning is dan vaker het geval. In deze sessie deelt Jan Kimpen, chief medical officer van Philips, zijn visie op deze toekomst.

5

Wat betekent de unieke patiënt en de moderne specialist voor u in uw spreekkamer?

George Kienstra, neuroloog en stafvoorzitter Slingeland Ziekenhuis, commissielid Medisch Specialist 2025
Heddeke Snoek, psychiater en commissielid Medisch Specialist 2025 
Annette van Kuijk, kinderrevalidatiearts en commissielid Medisch Specialist 2025     
 
(zaal Dexter 11 – 14)
   
In 2025 werkt de medisch specialist met de patiënt in verschillende rollen en samenwerkingsverbanden aan het bevorderen en behouden van kwaliteit van leven. Wat verandert er in de spreekkamer in het licht van samen beslissen, verschillen in gezondheidsvaardigheden en sterk toegenomen technologische mogelijkheden, rekening houdend met de definitie van positieve gezondheid. In deze workshop gaat u aan de hand van stellingen in gesprek met elkaar over wat dat voor u gaat betekenen in de dagelijks praktijk.

6

Preventie en gezondheidsbevordering in 2025: welke rol speelt de medisch specialist?

Jan van Wijngaarden, cardioloog Deventer Ziekenhuis en commissielid Medisch Specialist 2025 geeft deze sessie samen met internist Francoise Klessens    
(zaal Dexter 21 - 24)

Uiteraard is en blijft de belangrijkste taak voor de medisch specialist het behandelen van een aandoening of een ziekte, maar medisch specialisten kunnen ook vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan preventie en het bevorderen van gezondheid. Verschillende ontwikkelingen zorgen ervoor dat er steeds meer aandacht is voor preventie en gezondheidsbevordering. Medisch specialisten bespreken leefstijl en gezondheidsbevordering nog onvoldoende in de spreekkamer. Onze ambitie is dat medisch specialisten in 2025 meer concretere handvatten bieden aan hun patiënten op het gebied van preventie. Dit doen zij op basis van een toegenomen kennis over de relatie tussen leefstijl, gezondheid en ziekte, functioneren en over de effectiviteit van preventie-interventies. Maar hoe gaan we dit bereiken? En wat is precies de rol van de medisch specialist?