Parellelsessie ronde 1

| 16.15 - 17.00 uur |
Diverse sprekers leveren in de vorm van parallelsessies een bijdrage aan het congres. In het programma zijn drie rondes met parallelsessies opgenomen. Per ronde kunt u steeds uit 6 sessies kiezen. U hoeft zich niet vooraf in te schrijven voor specifieke sessies: u kiest ter plekke welke sessie u bijwoont. Om ervoor te zorgen dat u niets hoeft te missen, worden diverse sessies in meerdere rondes aangeboden.

1

De toekomst van de gezondheidszorg

Richard van Hooijdonk, trendwatcher en futuroloog 
(zaal Limousin 1)

De technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg hebben reeds bewezen één van de meest vooruitstrevende te zijn, zelfs al is de zorg een zeer gevoelige sector. In de toekomst zullen we middels toepassingen zoals telemedicine in staat zijn om op afstand door een arts te worden gediagnosticeerd, zullen organen voor transplantatie met een 3D-printer worden geprint, en zullen robots onze operaties uitvoeren!

2

Een nieuw concept van gezondheid, Positieve Gezondheid en de consequenties voor de praktijk

Machteld Huber, initiatiefnemer Institute for Positive Health 
(zaal Limousin 3)

Eigen ervaring met ziekte bracht huisarts Machteld Huber ertoe het begrip gezondheid te herdefiniëren, als méér dan afwezigheid van ziekte en met nadruk op veerkracht en eigen regie. Zij vond vervolgens dat patiënten dit nog weer heel anders invullen dan hun artsen. Reden tot een herbezinning met consequenties.

3

Netwerkgeneeskunde

Stephanie Klein Nagelvoort, internist acute geneeskunde Erasmus MC, commissielid Medisch Specialist 2025 
Marjolein Kremers, internist in opleiding, voorzitter De Jonge Specialist en commissielid 2025,
Arjen Noordzij, uroloog en commissielid Medisch Specialist 2025, 
Arend Arends, geriater en commissielid Medisch Specialist 2025.

(zaal Dexter 15 – 18) 

In 2025 is de medisch specialist onderdeel van een netwerk rondom de patiënt. Dat betekent dat zorg gepland wordt rondom de patiënt, voor een deel fysiek en voor een deel virtueel. En het betekent dat het werk van de medisch specialist zich niet beperkt tot één gebouw of één lijn. Veel handelingen die vroeger binnen de muren van het ziekenhuis plaatsvonden, vinden nu op andere plekken plaats. “De lijnen gaan verdwijnen.” Hoe bereiden we ons als medisch specialisten voor op deze verandering in de zorg? En hoe ziet de toekomstige samenwerking met zorgprofessionals uit andere ‘lijnen' eruit? Wat is daar minimaal voor nodig? Genoeg uitdagingen om een workshop mee te vullen.

 

 

4

Consult onder de douche

Tom Borst, schrijver van het boekje 'Onvoorzien, verhalen uit het ziekenhuis' 
(zaal Dexter 11 – 14)

In zijn voordracht neemt Tom Borst u mee naar wat er allemaal gebeurt als u plotseling wordt opgenomen in een ziekenhuis. In zijn geval was de oorzaak een verkeersongeluk. Hoewel Borst zeer tevreden is over de resultaten van de behandeling – hij kan weer lopen en fietsen – verbaasde een aantal zaken hem nogal.

5

Bridge the g@pp

Alexej Kuiper, aios psychiatrie LUMC en Arkin, MA Business Administration, commissielid Medisch Specialist 2025 verzorgt deze sessie samen met Elsbeth Helfrich, ziekenhuisapotheker  
(zaal Dexter 25 – 28)

45 minuten vliegen voorbij. Zeker als we in vogelvlucht het thema ‘Voorop in Vernieuwing’ exploreren van ‘Medisch Specialist 2025’. Een reis met ideeën hoe meer kundig te worden in het vernieuwen van onze gezondheidszorg. Landelijk en in uw eigen ziekenhuis. Aan welke knoppen gaat u draaien om optimaal gebruik te kunnen maken van nieuwe technologieën?

 

 

6

De wereld van het vertellen van en luisteren naar verhalen in de gezondheidszorg

Corine Jansen, Chief Listening Officer 
(zaal Dexter 21 – 24)

Narratieve geneeskunde is meer dan leren luisteren naar het verhaal van de patiënt. Het gaat over het verlenen van zorg vanuit narratieve competenties: in staat zijn verhalen van anderen te erkennen, te absorberen, interpreteren en om door verhalen bewogen te worden tot actie.