Over 2025

De visie ‘Medisch Specialist 2025’ staat beschreven in een visiedocument. Over deze toekomstvisie willen we tijdens het congres met u in gesprek. De Federatie Medisch Specialisten heeft een werkgroep en klankbordgroep geïnstalleerd om tot dit visiedocument te komen. De werkgroep is samengesteld onder voorzitterschap van Huib Cense, chirurg en vicevoorzitter van de Federatie en vertegenwoordigers van wetenschappelijke verenigingen en van De Jonge Specialist.

Vier thema’s staan in de visie centraal:

  • De unieke patiënt en de moderne medisch specialist
  • Betrokken bij gezondheid en gedrag
  • Voorop in vernieuwing
  • Richting netwerkgeneeskunde

Lees het visiedocument en meer informatie op onze informatiepagina www.demedischspecialist.nl/visie2025