31 mrt 2021

Federatie webinar COVID-19

Online bijeenkomst

Woensdagavond 31 maart om 19.30 gaan we in op de ontwikkeling van de pandemie. Kunnen we de 3e golf opvangen? Hoe houden we ruimte voor de kritisch planbare zorg en hoe bereiden we ons voor? Sprekers zijn onder meer LNAZ voorzitter Ernst Kuipers, Federatie bestuurder Robert Sie, medisch microbioloog Jan Kluytmans, longarts Leon van den Toorn, SEH-arts Harm van de Pas, huisarts Stella Zonneveld en ic-verpleegkundige Rowan Marijnissen.

Aanmelden voor het webinar

Programma

Dit 17de COVID-webinar van de Federatie, onder leiding van Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem, bestaat uit twee blokken met verschillende sprekers. 

 
Blok 1: Actuele ontwikkelingen en cijfers
In dit blok worden de actuele situatie en ontwikkelingen in de ziekenhuizen, toegelicht. 
 
Sprekers:
 • Ernst Kuipers, voorzitter LNAZ en voorzitter van de raad van bestuur van het Erasmus MC
 • Jan Kluytmans, medisch microbioloog Amphia Ziekenhuis 
 
Blok 2: Optimaliseren en maximaliseren van klinische capaciteit
In dit blok wordt het raamwerk klinische capaciteit fase 3 toegelicht en gaan we in op de instroom en doorstroom van patiënten in het ziekenhuis bij oplopende pandemische druk. 
 
Sprekers:
 • Robert Sie, anesthesioloog en vicevoorzitter van de Federatie Medisch Specialisten
 • Leon van den Toorn, longarts, voorzitter NVALT en voorzitter werkgroep leidraad vervroegd ontslag
 • Harm van de Pas, SEH-arts, medisch manager SEH ETZ en medisch manager ambulancezorg RAV Brabant Zuid-Oost.
 • Stella Zonneveld, huisarts in Amsterdam, vicevoorzitter crisisteam COVID-19 huisartsen ROAZ Noord Holland en Flevoland en medisch directeur Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam 
 • Rowan Marijnissen, ic-verpleegkundige ETZ, voorzitter V&VN IC
 • Gerarda van der Nat, intensivist ETZ
 • Wilma Jackson, manager leerhuis ETZ
 • Anja Bekink, interim zorgmanager ETZ
 
Panelleden bij dit webinar zijn ondermeer:
 • Robin Peeters, internist, voorzitter NIV 
 • David Baden, SEH-arts bestuurslid NVSHA
 • Bianca Buurman, verpleegkundige, voorzitter V&VN
 • Christianne Lennards, lid Raad van Bestuur Amphia Ziekenhuis, bestuurslid NVZ