08 sep 2016

Federatie Platform Europa

DOMUS MEDICA, UTRECHT

Europese ontwikkelingen zijn van groot belang voor de manier waarop in Nederland medisch specialisten hun beroep uit kunnen oefenen. Daarom nemen vanuit de Federatie Medisch Specialisten en diverse wetenschappelijke verenigingen mensen deel aan overleggen op Europees niveau.

Om deze vertegenwoordiging nog effectiever te maken, heeft de Federatie het Platform Europa opgericht. Dit platform heeft tot doel om informatie uit te wisselen, ervaringen te delen, discipline overstijgende kwesties te bespreken en biedt de mogelijkheid om te netwerken.

Startbijeenkomst

Voor de startbijeenkomst, die plaatsvindt op donderdag 8 september, van 19.00 tot 21.30 uur, in de Domus Medica in Utrecht, zijn alle leden van wetenschappelijke verenigingen uitgenodigd die actief zijn namens hun organisatie op Europees gebied.

Aanmelden

Heeft u nog geen uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangen, maar behoort u wel tot de doelgroep? Dan kunt u contact opnemen met Janwillem van den Berg, j.vandenberg@demedischspecialist.nl.