De weg op - ronde 4 parallelsessies

Schrijf je in

Je kunt je inschrijven voor verschillende praktische parallelsessies. Er zijn deze middag vier rondes. Alle parallelsessies worden twee keer gegeven. Tijdens de derde en vierde ronde staan de parallelsessies in het teken van randvoorwaarden om nóg meer voorbeelden in de praktijk te brengen en juiste zorg op de juiste plek voor iedere patiënt mogelijk te maken.
Je kunt voor deze vierde ronde een keuze maken uit deze zeven sessies:  
 

Parallelsessie 1: Van contract naar contact    

Door Remco Djamin (longarts en voormalig MSB-voorzitter) en Olof Suttorp (voorzitter Raad van Bestuur Amphia ziekenhuis)   

Om juiste zorg op de juiste plek in het ziekenhuis te bestendigen zijn goede, gelijkgerichte afspraken tussen zorgverzekeraars, raad van bestuur en medisch specialisten noodzakelijk. Maar wat houden die afspraken precies in? Wat is er voor nodig om die afspraken met elkaar te maken, en hoe profiteert uiteindelijk de patiënt daarvan? Longarts en voormalig MSB-voorzitter Remco Djamin en ziekenhuisbestuurder Olof Suttorp geven een kijkje in de keuken van het Amphia ziekenhuis. 

  

Parallelsessie 2: Regiobeelden: een open deur of een openbaring?    

Door: Gert-Jan Milhous (cardioloog en voorzitter medische staf) en Edwin Leutscher (manager regioregie CZ).     

Afgelopen jaren is er door de regio’s gewerkt aan een ‘regiobeeld’ met de belangrijkste data over de zorgvraag, het zorgaanbod, de gezondheid en de sociale en fysieke omgeving. Vergrijzing staat centraal in deze regiobeelden, maar dat is toch een landelijke trend? Hoe kunnen deze regiobeelden helpen bij het formuleren van op te lossen zorgvraagstukken in de regio? Hoe kunnen ze vervolgens helpen bij het verbeteren van de organisatie van zorg? En wat is de rol van medisch specialisten hierbij? Cardioloog Gert-Jan Milhous en Edwin Leutscher, manager regioregie CZ, laten zien hoe het regiobeeld gebruikt kan worden om samen op ontdekkingstocht te gaan en regio-specifieke vraagstukken te overwinnen.    
  

Parallelsessie 3: Weg met de dvd! Juiste beelden op de juiste plek  

Door: Jan-Jaap Visser (radioloog en CMIO) en Erik Zwarter (projectleider) 

Om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen leveren, moet de juiste informatie op de juiste plek mogelijk zijn. Eén standaard voor uitwisseling van medische gegevens is daarvoor onontbeerlijk. Radioloog Jan-Jaap Visser en projectleider Erik Zwarter uit het Erasmus MC, zijn op een missie: de dvd als middel om gegevens uit te wisselen moet de prullenbak in. Welke weg leggen zij daarvoor af en welke hobbels komen zij zoal tegen? En hoe kunnen medisch specialisten bijdragen aan het eind van het dvd-tijdperk in hun eigen ziekenhuis? 

 

Parallelsessie 4: Wie betaalt netwerkgeneeskunde?  

Door: Lukas Dekker (cardioloog en bestuurder Nederlands Hart Netwerk) en Frederique Hafkamp (projectleider Nederlands Hart Netwerk)

Samenwerken in een netwerk rond de patiënt werpt zijn vruchten af, maar het ziekenhuis ziet niet meteen een daling in zorgkosten. Sterker nog, de bekostiging staat netwerkgeneeskunde ernstig in de weg. Het Nederlands Hart Netwerk doet onderzoek naar verschillende bekostigingsstructuren. Welke mogelijkheden zijn er? Wat zijn de voor- en nadelen? Lukas Dekker en Frederique Hafkamp nemen u mee in de wereld van bekostigingsstructuren. 

  

Parallelsessie 5: Juiste oogzorg op de juiste plek: een blik verder    

Door: Irene van Liempt (oogarts) en Stephanie Daleweij (innovatiemanager VGZ)   

Oogartsen, optometristen en oogpatiënten ontwikkelden een plan om een deel van de laagcomplexe oogzorg door de optometrist te laten verzorgen. Zo krijgen patiënten zorg dichtbij huis. Deze werkwijze is inmiddels door veel regio’s in Nederland omarmt. Maar wat betekent dat voor het spreekuur van de oogarts? Daalt de wachtlijst? Is er nu daadwerkelijk ruimte voor het behandelen van patiënten met complexe oogproblematiek? Oogarts Irene van Liempt en Stephanie Daleweij vertellen hoe de samenwerking tussen zorgverleners, patiënten én zorgverzekeraars bijdraagt aan de juiste oogzorg op de juiste plek. 

  

Parallelsessie 6:  De juiste opleiding op de juiste plek 

Door: sprekers nog niet bekend 

Samenwerken is de sleutel tot netwerkgeneeskunde. In het programma Opleiden 2025 van de Federatie Medisch Specialisten worden bestaande zorgnetwerken met meerdere zorgprofessies ingezet als opleidingsomgeving voor aios’en. Zo wordt iedere (toekomstig) medisch specialist klaar-gestoomd voor de nieuwe manier van werken: netwerkgeneeskunde. In deze deelsessie duiken we in de competenties die hiervoor nodig zijn én hoe ze worden ingezet bij het zogenoemde interprofessioneel opleiden: leren van, met en over elkaar door meerdere specialismen én beroepsgroepen. 

 

Parallelsessie 7: Toezicht op ontschotting of ontschotting van toezicht?  

Door: Angelique Schoemakers (coördinerend senior inspecteur IGJ)  

Geen enkele zorgaanbieder kan in zijn eentje de volledige zorg bieden aan alle patiënten met hun steeds complexer wordende zorgvraag. Juiste zorg op de juiste plek vraagt dus in toenemende mate om een goede samenwerking: intern en extern. Een nieuwe manier van werken betekent een nieuwe manier van toezicht houden. Hoe werkt dat ‘ontschotte’ toezicht in de praktijk? En wat merk je als zorgverlener daarvan, waar moet je rekening mee houden? Coördinerend senior inspecteur Angelique Schoemakers bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd maakt je deelgenoot van de uitdagingen, vraagstukken en successen van deze nieuwe manier van toezicht houden.