De weg op - ronde 4 parallelsessies

Je kunt je inschrijven voor verschillende praktische parallelsessies. Er zijn deze middag vier rondes. Alle parallelsessies worden twee keer gegeven. Tijdens de derde en vierde ronde staan de parallelsessies in het teken van randvoorwaarden om nóg meer voorbeelden in de praktijk te brengen en juiste zorg op de juiste plek voor iedere patiënt mogelijk te maken.
Je kunt voor deze vierde ronde een keuze maken uit deze zeven sessies:  

Parallelsessie 8: Van contract naar contact 

Remco Djamin (longarts en
voormalig MSB-voorzitter) 
Olof Suttorp 
(voorzitter Raad van Bestuur 
Amphia ziekenhuis)

  

Om juiste zorg op de juiste plek in het ziekenhuis te bestendigen zijn goede, gelijkgerichte afspraken tussen zorgverzekeraars, raad van bestuur en medisch specialisten noodzakelijk. Maar wat houden die afspraken precies in? Wat is er voor nodig om die afspraken met elkaar te maken, en hoe profiteert uiteindelijk de patiënt daarvan? Longarts en voormalig MSB-voorzitter Remco Djamin en ziekenhuisbestuurder Olof Suttorp geven een kijkje in de keuken van het Amphia ziekenhuis. 

  

Parallelsessie 9: Regiobeelden: een open deur of een openbaring?
Gert-Jan Milhous 
(cardioloog en voorzitter 
medische staf)
Edwin Leutscher
(manager regioregie CZ

Afgelopen jaren is er door de regio’s gewerkt aan een ‘regiobeeld’ met de belangrijkste data over de zorgvraag, het zorgaanbod, de gezondheid en de sociale en fysieke omgeving. Vergrijzing staat centraal in deze regiobeelden, maar dat is toch een landelijke trend? Hoe kunnen deze regiobeelden helpen bij het formuleren van op te lossen zorgvraagstukken in de regio? Hoe kunnen ze vervolgens helpen bij het verbeteren van de organisatie van zorg? En wat is de rol van medisch specialisten hierbij? Cardioloog Gert-Jan Milhous en Edwin Leutscher, manager regioregie CZ, laten zien hoe het regiobeeld gebruikt kan worden om samen op ontdekkingstocht te gaan en regio-specifieke vraagstukken te overwinnen.   
  

Parallelsessie 10: Help! Ik moet mijn beelden digitaal uitwisselen
Jan-Jaap Visser
(radioloog en CMIO
Erik Zwarter 
(informatiemanager
Transmurale Zorg en eHealth

 

Om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen leveren, moet de juiste informatie op de juiste plek mogelijk zijn. Eén standaard voor uitwisseling van medische gegevens is daarvoor onontbeerlijk. Radioloog Jan-Jaap Visser en informatiemanager Transmurale Zorg en eHealth Erik Zwarter uit het Erasmus MC, zijn op een missie: de dvd als middel om gegevens uit te wisselen moet de prullenbak in. Welke weg leggen zij daarvoor af en welke hobbels komen zij zoal tegen? En hoe kunnen medisch specialisten bijdragen aan het eind van het dvd-tijdperk in hun eigen ziekenhuis?


Parallelsessie 11: Wie betaalt netwerkgeneeskunde?

Lukas Dekker
(cardioloog en bestuurder
Nederlands Hart Netwerk)
Frederique Hafkamp
(projectleider Nederlands
Hart Netwerk)


Samenwerken in een netwerk rond de patiënt werpt zijn vruchten af, maar het ziekenhuis ziet niet meteen een daling in zorgkosten. Sterker nog, de bekostiging staat netwerkgeneeskunde ernstig in de weg. Het Nederlands Hart Netwerk doet onderzoek naar verschillende bekostigingsstructuren. Welke mogelijkheden zijn er? Wat zijn de voor- en nadelen? Lukas Dekker en Frederique Hafkamp nemen u mee in de wereld van bekostigingsstructuren.   

 
Parallelsessie 12: Juiste oogzorg op de juiste plek: een blik verder 
Irene van Liempt
(oogarts)
Stephanie Daleweij 
(innovatiemanager VGZ)
 

Oogartsen, optometristen en oogpatiënten ontwikkelden een plan om een deel van de laagcomplexe oogzorg door de optometrist te laten verzorgen. Zo krijgen patiënten zorg dichtbij huis. Deze werkwijze is inmiddels door veel regio’s in Nederland omarmt. Maar wat betekent dat voor het spreekuur van de oogarts? Daalt de wachtlijst? Is er nu daadwerkelijk ruimte voor het behandelen van patiënten met complexe oogproblematiek? Oogarts Irene van Liempt en Stephanie Daleweij vertellen hoe de samenwerking tussen zorgverleners, patiënten én zorgverzekeraars bijdraagt aan de juiste oogzorg op de juiste plek. 


Parallelsessie 13: De juiste opleiding op de juiste plek
Dieneke van Asselt
(klinisch geriater)
Natasja Looman
(psycholoog)
 

Samenwerken is de sleutel tot netwerkgeneeskunde. Dit vraagt om aanvullende competenties van medisch specialisten. Door aanpassingen in de opleiding spelen we hier op in. In het project Opleiden 2025 van de Federatie Medisch Specialisten worden bestaande zorgnetwerken ingezet als opleidingsomgeving voor aios’en. Zo wordt iedere (toekomstig) medisch specialist klaargestoomd voor de nieuwe manier van werken: netwerkgeneeskunde. In deze deelsessie lichten Dieneke en Natasja toe hoe ze met creatieve interventies zorgprofessionals leren intraprofessioneel samen te werken. Een klein tipje van de sluier: één plaatje zegt meer dan 1001 woorden. 

 


Parallelsessie 14: Toezicht op ontschotting of ontschotting van toezicht?
Angelique Schoemakers 
(coördinerend senior inspecteur 
IGJ)
Willeke Helthuis-Oude Groote Beverborg
(coördinerend specialistisch inspecteur
IGJ)
 

Geen enkele zorgaanbieder kan in zijn eentje de volledige zorg bieden aan alle patiënten met hun steeds complexer wordende zorgvraag. Juiste zorg op de juiste plek vraagt dus in toenemende mate om een goede samenwerking: intern en extern. Een nieuwe manier van werken betekent een nieuwe manier van toezicht houden. Hoe werkt dat ‘ontschotte’ toezicht in de praktijk? En wat merk je als zorgverlener daarvan, waar moet je rekening mee houden? Coördinerend senior inspecteur Angelique Schoemakers bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd maakt je deelgenoot van de uitdagingen, vraagstukken en successen van deze nieuwe manier van toezicht houden.