De weg op - ronde 1 parallelsessies

Je kunt je inschrijven voor verschillende praktische parallelsessies. Er zijn deze middag vier rondes. Alle parallelsessies worden twee keer gegeven. Tijdens de eerste en tweede ronde staan de parallelsessies in het teken van ‘1001’ voorbeelden van de juiste zorg op de juiste plek én de vraag wat de succesfactoren zijn om deze voorbeelden ook daadwerkelijk te bestendigen in je dagelijkse praktijk. 
Je kunt voor deze eerste ronde een keuze maken uit deze zeven sessies: 

Parallelsessie 1: Zorgverleners en techneuten: een gouden combinatie?

Paul Bresser
(longarts en CMIO)
Ingrid Wegman
(verpleegkundig specialist)

Voor steeds meer chronisch zieke patiënten wordt telemonitoring ingezet. Zo verminderen we reguliere ziekenhuiscontroles en voorkomen we onnodige ziekenhuisopnames. Longarts en CMIO Paul Bresser en verpleegkundig specialist Ingrid Wegman vertellen je meer over hoe een succesvolle samenwerking tussen medisch specialisten, verpleegkundigen, leveranciers en de ICT-afdeling eruitziet. Ze laten je zien dat zorgverleners en techneuten een gouden combinatie vormen, en hoe je zélf telemonitoring voor een grote groep patiënten toegankelijk kunt maken.   

Parallelsessie 2: Geen ‘laat maar komen’ meer

Liane Tan
(kno-arts)

Miranda van de Stolpe 
(coördinator doktersassistentes) 


‘Laat maar komen, dan kijk ik wel even’: een uitspraak waar we volgens kno-arts Liane Tan echt mee moeten stoppen als we de zorg betaalbaar en toegankelijk willen houden in een vergrijzende samenleving. Samen met haar collega’s van de Nederlandse vereniging voor kno-artsen maakte ze daarom een plan om zorgpaden anders in te richten. Bovendien voegde ze daad bij woord: haar plan heeft Liane meteen toegepast op haar eigen polikliniek. In deze parallelsessie delen Liane Tan en Miranda van de Stolpe hun aanpak en laten ze zien dat je ook met kleine aanpassingen bij kunt dragen aan de juiste zorg op de juiste plek.  

Parallelsessie 3: 'K-EET in de regio'  Juiste kindzorg op de juiste plek

Annemarie van Bellegem 
(kinderarts)
Miranda Frederiks 
(kinder- en jeugdpsychiater)

 

Kinderartsen en kinder- en jeugdpsychiaters slaan de handen ineen om kinderen met een eetstoornis sneller en beter de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden. De landelijke ketenaanpak eetstoornissen (K-EET) laat zien dat dit vraagt om een intensieve samenwerking van organisaties en zorgprofessionals in de regio. Het is een grote uitdaging om de zorg goed op elkaar te laten aansluiten én te zorgen voor maatwerk voor iedere patiënt. De sleutel ligt volgens Miranda en Annemarie in kennisuitwisseling, elkaar kennen als zorgprofessional én goed voor elkaar zorgen. Hoe dan? Ze vertellen je er alles over in deze parallelsessie.  

Parallelsessie 4: Spread the word: deel je kennis voor álle patiënten

 

Marian Majoie
(neuroloog)
 


Steeds meer mensen krijgen de diagnose epilepsie. Hoe kunnen neurologen in de toekomst de beste zorg blijven bieden voor patiënten? Samen met haar collega’s zet Marian Majoie zich in voor de ontwikkeling van het kennisnetwerk Epilepsie. In deze parallelsessie vertelt Majoie hoe zij dat aanpakken. Hoe nemen we de stap van intercollegiaal overleg naar netwerkvorming? Wat is daar – naast financiering en gegevensuitwisseling – voor nodig? “Als tweede en derde lijn ruimte nemen om elkaar op te zoeken gaat het vliegwiel draaien, met als resultaat ‘de juiste zorg op de juiste plek’.” 

Parallelsessie 5: Van droom naar daad: Gericht leren van verwijzingen

Ewout Baerveldt
(dermatoloog)
Adrie Evertse
(huisarts)

Huisartsen en dermatologen werken aan de juiste zorg op de juiste plek door huisartsen inzichten en educatie op maat te bieden aan de hand van data over de eigen verwijzingen. Zo verbeteren zij de kwantiteit én de kwaliteit van de verwijzingen. Het verkrijgen van data blijkt echter een enorme uitdaging: Al snel bleken de ICT-systemen van de eerste- en de tweedelijn niet dezelfde taal te spreken. Verschil in data-definities en codes zijn meer regel dan uitzondering. Dermatoloog Ewout Baerveldt en huisarts Adrie Evertse beschrijven in deze sessie hoe zij de uitdagingen overwinnen en van droom naar daad gaan. 

Parallelsessie 6: Van A naar B - van Aandachtig onderzoek naar Best passende zorg

Lucas Boersma
(cardioloog)
Marcel Dijkgraaf
(hoogleraar health technology assessment)


Zorgevaluatieonderzoek evalueert bestaande zorg en diagnostiek zodat we samen met de patiënt nog beter de best passende zorg kunnen bepalen. Cardioloog Lucas Boersma was betrokken bij het onderzoek naar ICD-therapie (implanteerbare cardioverter-defibrillator) in Nederland. In deze studie zijn geen nieuwe groepen patiënten gevonden die per definitie uitgesloten kunnen worden van therapie. Er zijn wel groepen die meer of minder waarde van ICD-therapie ervaren. Lucas Boersma vertelt in deze sessie wat deze uitkomst betekent voor hem als medisch specialist en voor zijn patiënten. Hoe legt hij de reis van A naar B af? En welke tips heeft hij voor andere zorgverleners?  

Parallelsessie 7: De uitkomst van uitkomstinformatie

 

Rachid Mahdad
(orthopedisch chirurg)
 


Uitkomstinformatie helpt bij het verbeteren van de zorg en bij het samen beslissen over de best passende behandeling. Door landelijk uitkomsten te verzamelen, kunnen we patiënten beter informeren over het resultaat van een behandeling bij vergelijkbare patiënten. Daarnaast kunnen ziekenhuizen hun eigen resultaten vergelijken met die van anderen en op basis daarvan leren en verbeteren. Maar aan welke uitkomsten heb je daadwerkelijk wat in je dagelijkse praktijk? En wat is er nodig om deze informatie landelijk beschikbaar te maken? Partijen werken aan het beantwoorden van deze vragen voor specifieke zorgpaden binnen het programma Uitkomstgerichte zorg. Neem deel aan deze parallelsessie en leer over de successen én de uitdagingen om uitkomstinformatie landelijk beschikbaar te maken.