11 sep 2017

Choosing Wisely 2017: Waardecreatie in de zorg

Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Dit congres is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij, of geïnteresseerd is in waardecreatie in de zorg, verstandige keuzes en samen beslissen.
Klinische praktijk, onderwijs en wetenschap bundelen hun krachten om slimmere keuze in de gezondheidszorg te stimuleren.

Programma:

Op het programma staan (internationale) keynote speakers, een plenair debat over ethische vraagstukken en verschillende inhoudelijke subsessie. We sluiten af met een informele borrel.
Plenair komen onder andere prof. Peter Paul van Benthem, voorzitter Raad Wetenschap en Innovatie van de Federatie Medisch Specicalisten en prof. Wendy Levinson, internationaal leider Choosing Wisely, aan het woord.

Voor wie:

Het congres richt zich op (aankomend) geneeskundig specialisten, artsen, studenten geneeskunde, beleidsmakers, wetenschappers en leden van de International Choosing Wisely Group. Een deel van het programma vindt in het Engels plaats.

Prijs:

Deelname is kosteloos.

Meer informatie is te vinden op de website van ZonMW.