06 apr 2017

Bijeenkomst Platform Europa

DOMUS MEDICA, UTRECHT

Europese ontwikkelingen zijn van groot belang voor de manier waarop in Nederland medisch specialisten hun beroep uit kunnen oefenen. Daarom nemen vanuit de Federatie Medisch Specialisten en diverse wetenschappelijke verenigingen mensen deel aan overleggen op Europees niveau. Om deze vertegenwoordiging nog effectiever te maken, heeft de Federatie vorig jaar het Platform Europa opgericht. Dit platform heeft tot doel om informatie uit te wisselen, ervaringen te delen, discipline overstijgende kwesties te bespreken en biedt de mogelijkheid om te netwerken.
 

Programma:

Tijdens deze tweede bijeenkomst van het platform staan onder andere twee interessante sprekers op het programma:

  • Mike Rozijn (Secretaris CGS) zal het met u hebben over de opdracht die hij van het Accreditatie Overleg heeft gekregen om een overeenkomst voor te bereiden met EACCME van de UEMS over accreditatie van bij- en nascholing op Europees niveau.
  • Marald Wikkeling (Vaat- en Algemeen chirurg) zal spreken over de belangen en uitdagingen van multidisciplinaire samenwerking in Europa.

Daarnaast zullen de highlights van de agenda van de UEMS Council in april voorbijkomen en worden prikkelende stellingen voorgelegd op basis van onderwerpen die u voorafgaand kunt aanleveren.
De bijeenkomst duurt van 18.30 tot 20.30 uur.

Doelgroep:

De bijeenomst is bedoeld voor alle leden van wetenschappelijke verenigingen die namens hun organisatie actief zijn op Europees gebied.

Aanmelden:

Heeft u nog geen uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangen, maar behoort u wel tot de doelgroep? Dan kunt zich aanmelden via deze link.
Wanneer u meer informatie wilt over het Platform Europa, kunt u contact opnemen met Janwillem van den Berg, Coördinator Europa vanuit de Federatie, via europa@demedischspecialist.nl.