24 jun 2015

Bijeenkomst pensioenaftopping

Domus Medica, Utrecht

De Federatie Medisch Specialisten en Artsenwerknemersorganisatie Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) organiseren op woensdag 24 juni 2015 in de Domus Medica in Utrecht een informatiebijeenkomst over ontwikkelingen die van grote invloed zijn op het pensioen van medisch specialisten in dienstverband.

Door een nieuwe pensioenwet zijn er twee belangrijke beperkingen voor de mogelijkheden tot opbouw van ouderdomspensioen:

  • de maximum opbouwpercentages zijn verlaagd van 2,15% naar 1,875%.
  • de maximering ("aftopping") van het pensioengevend salaris: bij een hoger bruto salaris kan over het salarisdeel boven 100.000 euro niet langer belastingvrij pensioen worden opgebouwd. 

Minder pensioen

Met verlaging van de opbouwpercentages heeft iedere werknemer in Nederland te maken. Over wat dit precies inhoudt, praten we u graag bij. De pensioenaftopping heeft daarnaast specifiek voor medisch specialisten in dienstverband nadelige gevolgen. De vrijval van het werknemersdeel van de pensioenpremie boven de nieuwe limiet komt op de loonstrook tot uitdrukking in een hoger nettoloon. Maar de vrijval van het werkgeversdeel boven de 100.000 euro wordt echter vooralsnog niet terug gegeven aan de werknemers. Hierdoor kunnen sommige medisch specialisten aanzienlijk minder pensioen opbouwen.

Aanmelden

Graag wisselen wij op 24 juni met u van gedachten over de actuele stand van zaken en mogelijke vervolgstappen. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden. De bijeenkomst vindt plaats tussen 19:15 en 21:00 uur.