09 mei 2016

Betaalbaarheid en kwaliteit van zorg

ONLINE CURSUS

Deze flexibele cursus biedt u inzicht in waarom het zorgstelsel is zoals het is en hoe de medisch specialist invloed kan uitoefenen op de betaalbaarheid van de zorg.

Aan de hand van cases, animaties en artikelen kijken we naar de rollen van de zorgverzekeraar, de overheid, de patiënt en de medisch specialist. De flexibele online leervorm van vier modules omvat een combinatie van verschillende vormen van kennisoverdracht en het uitvoeren van opdrachten, en wordt afgesloten met een debatbijeenkomst.

Debatbijeenkomst:
15 juni 2016, 14.00-17.00 uur
Nijmegen (onder voorbehoud)

Prijs:
Medisch specialisten € 750,-
Aios € 400,-

Duur:
4 x 6 uur

Meer informatie vindt u op de website van de Academie voor Medisch Specialisten