23 mrt 2017

Besturen medische staf revalidatie-instellingen

MIDDEN VAN HET LAND

Deze cursus is bedoeld voor (aankomend) bestuursleden van medische staven van revalidatie-instellingen. Het programma is een variant van de algemene cursus ‘Medische staf en ziekenhuismanagement’.

De cursus is ontwikkeld naar aanleiding van een aantal ervaringen met incompanyscholing voor medische staven van revalidatie-instellingen.

Behandeld worden:

  • Algemene ontwikkelingen in samenleving en zorg en de consequenties voor de revalidatie
  • Organisatie en besturing van een medische staf en de positie van de medici in de instelling
  • Besturing van een revalidatie-instelling vanuit het perspectief van een ervaren bestuurder
  • Ontwikkeling van visie en beleid als medische staf
  • Financiering van de revalidatie en consequenties voor de bedrijfseconomie van de instelling
  • Ontwikkeling van een kwaliteitsbeleid als staf en als instelling
  • Onderlinge samenwerking in het bestuur en in de vakgroep/subvakgroepen.

Prijs:
Leden FMS én VvAA: € 1.500,-
Niet-leden: € 1.600,-

Duur:
2 dagen, met overnachting

Meer informatie vindt u op de website van de Academie Medisch Specialisten