Agenda overzicht

In verband met de actualiteit rondom COVID-19 kan een bijeenkomst via videoverbinding plaatsvinden of op korte termijn worden verplaatst of afgezegd. We vragen om uw begrip en doen ons uiterste best u hier tijdig over te informeren.

08 mrt 2021

Het Grote Zorgdebat

Online bijeenkomst

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseert een breed scala aan zorgpartijen Het Grote Zorgdebat. Op 8 maart gaan Kandidaat-Kamerleden met elkaar in debat over hun ideeën voor de toekomst van de zorg.

11 mrt 2021

Leiderschap in uitvoer zorgevaluatie

ONLINE BIJEENKOMST

Projectleiders Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) worden in deze bijeenkomst samengebracht, omdat de uitvoer en ondersteuning binnen beide programma’s vergelijkbaar zijn en synergie tussen beide programma’s van belang is.

11 mrt 2021

Webinar NIV: Een patiëntenreis in COVID-tijden

Online bijeenkomst

In dit webinar wordt u aan de hand van een patiëntencasus meegenomen in de verschillende fasen tussen opname en ontslag en krijgen Nederlandse studies naar COVID-19 de aandacht.

22 mrt 2021

Samen beslissen met uitkomstinformatie

Online bijeenkomst

Conferentie met focus op de resultaten vanuit het implementatieprogramma Beslist samen! en het Santeon Experiment Uitkomstindicatoren. Kortom, samen beslissen voor gevorderden!

23 mrt 2021

Webinar Opleiden 2025 ‘Leefstijl, (niet) mijn pakkie-an!’

Online bijeenkomst

Welke rol speelt leefstijl in jouw gesprekken met je patiënten? En hoe zit het met de samenwerking tussen zorgprofessionals rondom dit thema? Deze vragen komen aan bod in het webinar Opleiden 2025 ‘Leefstijl, (niet) mijn pakkie-an!’.

30 mrt 2021

Platform ggz

ONLINE BIJEENKOMST

Platform waarbij medisch specialisten die bestuurder zijn van een medische staf in een ggz-instelling ervaringen uitwisselen en knelpunten bespreken.

31 mrt 2021

Federatie webinar COVID-19

Online bijeenkomst

Woensdag 31 maart om 19.30 uur organiseert de Federatie een COVID-webinar over de actuele ontwikkelingen rondom de derde golf.