Agenda overzicht

In verband met de actualiteit rondom COVID-19 kan een bijeenkomst via videoverbinding plaatsvinden of op korte termijn worden verplaatst of afgezegd. We vragen om uw begrip en doen ons uiterste best u hier tijdig over te informeren.

01 mei 2020

Webinar NVDV

Webinar COVID-19

Nu dat de piek aan Covid-19 patiënten in de ziekenhuizen afneemt wordt de uitgestelde zorg langzaam weer opgepakt. Hoe groot is dit probleem in de dermatologie?

07 mei 2020

Webinar 'Hoe zorg je goed voor jezelf en elkaar?'

Webinar COVID-19

Op donderdag 7 mei organiseert de Federatie Medisch Specialisten een multidisciplinair webinar voor medisch specialisten en aios over de mentale gezondheid van dokters. Voor dit webinar is 1 accreditatiepunt toegekend door ABAN en NVZA.

12 mei 2020

Webinar NVvP

Webinar COVID-19

Dit webinar zal in het teken staan van het thema ‘psychiatrie in de anderhalvemeter-samenleving’.

12 mei 2020

Webinar NVKG en NIV

Webinar COVID-19

De NVKG organiseert in samenwerking met de kerngroep ouderengeneeskunde van de NIV een webinar voor de leden van de NVKG en de internisten ouderengeneeskunde (lid van de NIV).

14 mei 2020

Webinar VRA

Webinar COVID-19

Tijdens dit vierde webinar wil het VRA-bestuur graag met u delen welke stappen in de afgelopen periode zijn gezet om de revalidatiegeneeskunde in het COVID-19 tijdperk de gewenste positie te geven.

20 mei 2020

Webinar NVvP: 'Online diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen'

Online bijeenkomst

De afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) organiseert op woensdag 20 mei van 20.00 tot 21.00 uur een webinar over 'online diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen'.

28 mei 2020

Webinar Federatie Medisch Specialisten: Nazorg COVID-19 patiënten

Webinar COVID-19

De Federatie Medisch Specialisten organiseert donderdag 28 mei om 19.30 uur een webinar over de nazorg van COVID-19 patiënten.