Agenda overzicht

02 apr 2019

Platform Europa

DOMUS MEDICA, UTRECHT

Europese ontwikkelingen zijn van groot belang voor de manier waarop in Nederland medisch specialisten hun beroep uit kunnen oefenen. Daarom nemen vanuit de Federatie Medisch Specialisten en diverse wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigers deel aan overleggen op Europees niveau.

23 apr 2019

Invitational conference voor de richtlijnontwikkeling 'niet-aangeboren hersenletsel en arbeidsparticipatie'

Domus Medica, Utrecht

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) wordt binnenkort gestart met de herziening van de richtlijn Niet-aangeboren hersenletsel en arbeidsparticipatie.