Agenda overzicht

In verband met de actualiteit rondom COVID-19 kan een bijeenkomst via videoverbinding plaatsvinden of op korte termijn worden verplaatst of afgezegd. We vragen om uw begrip en doen ons uiterste best u hier tijdig over te informeren.

07 mrt 2017

Inleiding in de ziekenhuisfinanciën

KANTOOR VvAA, UTRECHT

Deze beknopte cursus geeft een overzicht van de voornaamste vraagstukken rond de financiering van de medisch specialistische zorg.

14 mrt 2017

Federatiecongres: Medisch Specialist 2025

1931 BRABANTHALLEN, DEN BOSCH

Op dinsdag 14 maart 2017 organiseert de Federatie Medisch Specialisten tussen 15.00 en 21.00 uur een groot congres in de Brabanthallen in Den Bosch: ‘Medisch Specialist 2025’. Deze dag is congrescentrum 1931 in Den Bosch dé ontmoetingsplek voor medisch specialisten.

16 mrt 2017

Basics van management en beleid

MIDDEN VAN HET LAND

In de opleiding tot medisch specialist wordt doorgaans niet of nauwelijks aandacht besteed aan de organisatie waarin men komt te werken, terwijl kennis hierover wel noodzakelijk is.

16 mrt 2017

Symposium palliatieve zorg “In vertrouwde handen”

Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle

Tijdens dit symposium maken we zichtbaar hoe consortium Ligare werkt aan haar kerndoel: “De patiënt in de palliatieve fase is in staat om samen met zijn naasten persoonlijke keuzes te maken die bijdragen aan een zo positief mogelijk ervaren van de laatste levensfase en wordt indien gewenst ondersteu

23 mrt 2017

Besturen medische staf revalidatie-instellingen

MIDDEN VAN HET LAND

Variant van de algemene cursus ‘Medische staf en ziekenhuismanagement’, ontwikkeld naar aanleiding van een aantal ervaringen met incompany scholing voor medische staven van revalidatie-instellingen.