Onderwerp:

Medisch Specialist 2025

De Federatie Medisch Specialisten heeft op donderdag 12 januari 2017 het visiedocument ‘Medisch Specialist 2025’ gepresenteerd. Dit document is opgesteld door een commissie met afgevaardigden van de wetenschappelijke verenigingen. De visie geeft richting aan de vraag hoe medisch specialisten hun rol en positie in de toekomst zien. Vier thema’s staan centraal: de unieke patiënt en de moderne medisch specialist, richting netwerkgeneeskunde, betrokken bij gezondheid en gedrag, voorop in vernieuwing.

Op het Federatiecongres op dinsdag 14 maart 2017 wordt uitgebreid ingegaan op de inhoud van de visie. In diverse workshops komen de verschillende thema’s aan bod. Meer informatie en aanmelden voor het congres kan via de congreswebsite

Thema’s

De 4 thema's sluiten aan bij ontwikkelingen in de zorg die een verschuiving laten zien van een zorgsysteem gericht op verantwoording en marktwerking naar een zorgsysteem waarbij vertrouwen tussen de patiënt en de medisch specialist centraal staat. De thema's zijn:

1. De unieke patiënt en de moderne medisch specialist

De relatie tussen arts en patiënt is in 2025 bovenal gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van leven voor de patiënt. Dit is meer dan alleen de behandeling van de ziekte. Veel meer dan nu het geval is, vraagt dit van de medisch specialist om een holistische benadering van de unieke patiënt. 

2. Richting netwerkgeneeskunde

Medisch specialisten nemen het voortouw bij de ontwikkeling van zorgnetwerken van zorgprofessionals (netwerkgeneeskunde), zowel fysieke als digitale netwerken. Een zorgnetwerk neemt de behoefte van de patiënt als uitgangspunt vanuit de gedachte dat verschillende spelers in het netwerk op verschillende momenten waarde kunnen toevoegen voor de patiënt. 

3. Betrokken bij gezondheid en gedrag

Medisch specialisten spelen in 2025 een grote rol in preventie, zowel voor de samenleving als geheel als voor de individuele patiënt. 

4. Voorop in vernieuwing

In 2025 bedenken en beoordelen medisch specialisten samen met patiënten technische en digitale innovaties. Ziekenhuisorganisaties zijn ingericht op het helpen implementeren en ontwikkelen van deze innovaties. In 2025 kunnen patiënten door de ontwikkeling van ‘big data analysis’ gecombineerd met ‘wearables’ en thuisdiagnostiek waarschijnlijk sneller een diagnose krijgen. Zelfmanagement van chronische ziekten met online ondersteuning is dan goed mogelijk. 

Werkgroep en klankbordgroep

Er is een werkgroep en Klankbordgroep Medisch Specialist 2025 geïnstalleerd. De werkgroep is samengesteld onder voorzitterschap van Huib Cense, chirurg en vicevoorzitter van de Federatie Medisch Specialisten en vertegenwoordigers van wetenschappelijke verenigingen en van De Jonge Specialist:

 • Huib Cense, chirurg (voorzitter)
 • Cas van Oort, anesthesioloog
 • Jan van Wijngaarden, cardioloog
 • Arjen Noordzij, uroloog
 • Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit, internist
 • Elsbeth Helfrich, ziekenhuisapotheker
 • Robert Hakvoort, gynaecoloog
 • Alexej Kuiper, psychiater in opleiding
 • Marjolein Kremers, internist
 • Fiek van Tilborg, radioloog
 • George Kiestra, neuroloog
 • Jochem Nagels, orthopedisch chirurg
 • Heddeke Snoek, psychiater
 • Arend Arends, geriater
 • Annet van Kuijk, kinderrevalidatiearts

Klankbordgroep:

 • Jan Kimpen, Philips (voorzitter)
 • Kim Putters, Sociaal en Cultureel Planbureau
 • Carina Hilders, Commissie Medisch Specialist 2015
 • Twan Klijn, Nederlandse Zorgautoriteit
 • Josefien Kursten, Nederlandse Zorgautoriteit
 • Ella Kalsbeek, Landelijke Huisartsen Vereniging
 • René Héman, Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
 • Nickey Hekster, IBM Nederland B.V.
 • Jan Berkelmans, namens Zorgverzekeraars Nederland (ONVZ)
 • Agnes Witteman, namens Zorgverzekeraars Nederland (VGZ)
 • Mariska Koster, namens Zorgverzekeraars Nederland (Zilveren Kruis)
 • Heleen Post, Patiëntenfederatie Nederland
 • Frank de Grave, Federatie Medisch Specialisten

Het project ‘Medisch Specialist 2025’ wordt begeleid door strategie- en innovatie-adviesbureau BeBright.