Agenda overzicht

07 mrt 2017

Inleiding in de ziekenhuisfinanciën

KANTOOR VvAA, UTRECHT

Deze beknopte cursus geeft een overzicht van de voornaamste vraagstukken rond de financiering van de medisch specialistische zorg.

14 mrt 2017

Federatiecongres: Medisch Specialist 2025

1931 BRABANTHALLEN, DEN BOSCH

Op dinsdag 14 maart 2017 organiseert de Federatie Medisch Specialisten tussen 15.00 en 21.00 uur een groot congres in de Brabanthallen in Den Bosch: ‘Medisch Specialist 2025’. Deze dag is congrescentrum 1931 in Den Bosch dé ontmoetingsplek voor medisch specialisten, dus wees erbij!

16 mrt 2017

Symposium palliatieve zorg “In vertrouwde handen”

Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle

Tijdens dit symposium maken we zichtbaar hoe consortium Ligare werkt aan haar kerndoel: “De patiënt in de palliatieve fase is in staat om samen met zijn naasten persoonlijke keuzes te maken die bijdragen aan een zo positief mogelijk ervaren van de laatste levensfase en wordt indien gewenst ondersteu

16 mrt 2017

Basics van management en beleid

MIDDEN VAN HET LAND

In de opleiding tot medisch specialist wordt doorgaans niet of nauwelijks aandacht besteed aan de organisatie waarin men komt te werken, terwijl kennis hierover wel noodzakelijk is.

23 mrt 2017

Besturen medische staf revalidatie-instellingen

MIDDEN VAN HET LAND

Variant van de algemene cursus ‘Medische staf en ziekenhuismanagement’, ontwikkeld naar aanleiding van een aantal ervaringen met incompany scholing voor medische staven van revalidatie-instellingen.

06 apr 2017

Medische staf en ziekenhuismanagement

MIDDEN VAN HET LAND

Deze tweedaagse cursus voor bestuurders van VMS’en, MSB’s en VMSD’s sluit volledig aan op de actualiteit. De nadruk in de cursus ligt op het gezamenlijke strategische beleid van ziekenhuis en staf.

13 apr 2017

Leergang Ziekenhuisfinanciën

HOTEL OUD LONDON, ZEIST

De leergang Ziekenhuisfinanciën biedt een combinatie van onontbeerlijke basiskennis en inzicht in de bedrijfseconomie van het ziekenhuis en de medische staf.

13 apr 2017

Masterclass startende opleider

MIDDEN VAN HET LAND (onder voorbehoud)

12 mei 2017

Training Motiverende gespreksvoering

MIDDEN VAN HET LAND

Deze training is bedoeld voor zorgprofessionals die hun patiënten willen motiveren om te veranderen. Bijvoorbeeld op het gebied van leefstijl: meer bewegen, gezondere keuzes maken, stoppen met roken, meer zelf verantwoordelijkheid nemen, compliance en dergelijke.

18 mei 2017

Leergang Medisch management in het ziekenhuis

MIDDEN VAN HET LAND

Deze vernieuwde leergang biedt een algemene en uitgebreide inleiding in medisch management voor medisch specialisten en overige leden van medische staven. Het is een korte en wat eenvoudigere variant van de postdoctorale leergang Management voor medici.

Pagina's